Om

bio-kraniosakral.dk

Liv er bevægelse.

Den levende krop er en kompleks helhed. Fra den indre dynamik i den enkelte celle, til hverdags bevægelser, som feks at drikke et glas vand eller at gå en tur, er kroppen i en fortsat bevægelse.

 

Bevægelser inde i kroppen er i relation med ydre bevægelser. De er sammenflettet, så at alle niveauer af bevægelser i en samlet helhed udgør vores levede liv.

 

I Biodynamisk KST er der fokus på 3 niveauer af bevægelse:

CRI - Cranial Rythmic impulse

Midtide

Longtide

 

CRI er cerebospinalvæskens rytme. Væsken som omslutter hjernen og centralnervesystemet, og som pulser med 8-12 gange i minuttet, og som forplanter sig ud i kroppens væv. I biodynamisk KST ses dette som mere lokale fænomener

 

"Midtide" er en dybere og roligere bevægelse der udtrykkes igennem hele kroppen. 'Tides' er ligesom flod og ebbe, langsomme bevægelser der nærmest skyller igennem kroppen, i en åndedræts lignende bevægelse af indånding og udånding. Midtide har en cyklus på ca 3 pr minut, og kan palperes som

 

"Longtide" er kan sammenlignes med de dybe havstrømme! en langsom bevægelse med en cyklus på ca 1 min pr 'tide'. Longtide er lig med kroppens forbundethed med naturen, omgivelserne.

At være i kontakt med denne er en meget meditativ tilstand

Longtide

på de indre bevægelser, som udgør vores indre kropslige virkelighed, og vores fornemmelse for os selv. Ved stress og traume, forårsaget af fysiske ubalancer som sygdomme eller lidelser, eller som udefra kommende påvirkninger, bliver kroppens subtile miljø af internt forbunde livsgivende bevægelighed blokeret, enten ved ophobning af energi som en spænding eller blokering, eller som en dissociering,- en underspændt og fraværende krops del eller element i kroppen.

 

I Biodynamisk KST behandlingerne bliver kroppen støttet til at genfinde en indre balance. Det sker ved at terapeuten fasciliterer et trygt sted hvor kroppens resourcer kan komme i fokus. Kroppens grænser, og tempo for regenerationen repekteres, og via en blid ikke-invaderende kontakt bruger terapeuten sine trænede sensitive hænder til finde resourcer, Nedregulere et aktiveret nervesystem, eller vække liv og nærvær i et dissocieret område

 

Breath of Life

Biodynamics KST har sit udspring i Cranial Osteopathy, som blev formuleret af William Garner Sutherland i 1920'erne. ,og senere videreført af Franklyn Sills og James Jealous