Hvad er Biodynamisk Kraniosakral Terapi?

Liv er bevægelse

Biodynamisk kraniosakral terapi har sit udspring i den gren af Osteopatien som kaldes Cranial Osteopathy, og som blev formuleret af William Garner Sutherland i 1920’erne, og videreført af James Jealous, Franklyn Sills og andre i nyere tid.

Metoden bygger på antagelsen om, at den levende krop rummer flere lag af bevægelse, og at disse kan palperes, sanses, perciperes. Disse bevægelser kaldes (på engelsk) ’Tides’, som associeret til vandets bevægelsesformer, som bølger, strømme og tidevand.

Sundhed er et udtryk for at disse bevægelser er i en dynamisk balance, og at kroppen, ved udsving og påvirkninger, selv kan regulere sig tilbage.

Når kroppen ikke er i stand til selvregulering, mærkes det som enten blokeringer, fikseringer eller som fravær af disse bevægelser. Som en underliggende faktor bag de symptomer vi mærker i vores krop som ubehag eller smerter.

Kroppen som ressource

Der er altså tale om en kropslig tilgang til både ressourcer og udfordringer, og min rolle som terapeut er at støtte dit system i dets regulering af disse. I behandlingen sker det ved, at jeg, terapeuten, faciliterer et trygt rum, og ved støttende og blide greb hjælper din krop til en mere dynamisk balance. I denne proces er jeg meget opmærksom på at respektere din krops grænser fordi, at dette altid er et vigtigt element i en helings proces.

Det er din krops egen evne til heling som er drivkraften i behandlingen, og der er ikke tale om nogen former for energi overførsler eller lignende. Det jeg gør som terapeut er at skabe en ressonans. Ved at være nærværende og lyttende til din krop, og møde den med respekt og accept, kan der opstå en dialog, hvor din krop finder vej til mere balance og helhed.

Kropsterapi

I sammenligning med andre former for kropsbaserede behandlingsformer og terapi, virker det som om, at der gøres meget lidt i Biodynamisk KST. Og det er netop den tilgang der gør at det virker så godt fordi, at det er din krops egen helbredelses plan der følges.

Efter en behandling vil du oftest opleve en meget bedre kontakt til dig selv og din krop. Det kan betyde at du får mere energi, men også nogle gange at du mærker et behov ro og hvile.

 

Carsten Møller

Biodynamisk Kraniosakral terapeut

Jeg har en de sidste 30 år arbejdet med ‘hænder på’, i forskellige formater. At arbejde med mennesket gennem kroppen har altid haft min interesse og passion. Jeg har stor erfaring med at arbejde med kroppen både funktionelt og sanseligt.

Mit fokus er: Når kroppen føles tryg, kan forandring ske naturligt.

Den måde vi er i vores krop på er formet igennem de erfaringer vi har gjort os i livet. Der er skabt overbevisninger, der kan blokere for udfoldelse af liv. De skal ikke nedbrydes, men ved at at finde ro, og fokusere på resourcer, kan vi gøre nye positive erfaringer til nye overbevisninger.

Biodynamisk Kraniosakral terapeut, 2017
bio-kraniosakral.dk

IFS Practitioner, 2021
ifs-terapi.dk

Alexandertekniklærer, 1989 
alexanderteknik.dk

Chefinstruktør hos Ki og Aikido Dojo Kbh.
 ki-aikido.dk

Matrix Reimprinting practitioner, Karl Dawson 2014  matrixreimprinting.com

Integral Somatic Psychotherapy, Raja Selvam 2014-15

Somatic Experiencing grundkursus, Ursula Fürstenwald, 2014 

SOMA, Tonic Regulation, Sonia Gomes, 2016 

Hjernerystelse & PTSD, David Berger, 2019
traumehealing.dk